cenník

Logá

S /  2 návrhy: 350 €
M / 3 návrhy: 500 €
L /  4 návrhy: 650 €
XL / 4 návrhy + kompletný design-manuál: 1500

*poznámka: V cene každej varianty sú aj 3 grafické úpravy. Ďalšie grafické úpravy účtujem podľa cenníku v sekcii „spolupráca“

Plagáty

S /   1 návrh: 100 €
M / 2 návrhy: 160 €
L /  3 návrhy: 250 €

*poznámka: V cene každej varianty sú aj 3 grafické úpravy. Ďalšie grafické úpravy účtujem podľa cenníku v sekcii „spolupráca“

Identita

Tvorba identity firmy alebo podujatia: od 1500 €
(kreatíva, logo, design manuál, copywriting)

Spolupráca

40 € / hodina