info

Igor Kupec

Kreatívny grafický dizajnér

 +421 944 493 785

kupec.igor@gmail.com

Vzdelanie:

Karlova Univerzita: Štúdiá občianskej spoločnosti (Mgr.)

Karlova Univerzita: Štúdium humanitnej vzdelanosti (Bc.)

Evanjelické bilingválne gymnázium  J.A. Komenského

Kurzy: Grafický design, tvorba webových stránok

 

Pracovné skúsenosti:

Grafický designér – freelance

Turistický sprievodca (Local Nomad)

Produktový manažér (Visit Košice)

Grafický designér (Creative Pro a.s.)

Koordinátor dobrovoľníkov (Arcidiecézna charita Košice)

Koordinátor dobrovoľníkov (Lata o.z.)

Dobrovoľníctvo:

Dům světla – Azylový dom pre HIV + (Praha)

Tosara – práca s rómskou komunitou (Praha / Červenica)

Nadace rozvoje občanské společnosti (Praha)

Food not bombs (Košice)

Znalosti:

Adobe Photoshop – pokročilý

Adobe Indesign – pokročilý

Adobe Illustrator – pokročilý