Kontakt


kupec.igor@gmail.com
+421 944 493 785


Ak máte o moje služby záujem, ozvite sa mi a dohodneme si konzultáciu k Vášmu zadaniu. Konkrétna cena vždy závisí od viacerých faktorov: rozsah zákazky, technologická náročnosť, typ a kvalita podkladov (v prípade tlačovín), termín dodania, obdobie a pod.

Grafické práce:

Tvorba loga
Design manuál
Reklamná kampaň
Web stránky
Tlačoviny

Spolupráca a prednášky:

Konzultácie, brainstorming
Prednáška artivizmus a kreativita vo verejnom priestore
Prednáška tvorba komunít a premena mesta