Kampane

Reklamná kampaň (klient: Živica o.z.)

 

Súťažná výzva (klient: Visit Košice)

 

Kampaň pre košičanov žijúcich v zahraničí:

 

Reklamná kampaň (klient: Sokratov inštitút)

 

Use the city festival (klient: K13)