Úvod do mestskej kozmonautiky

Category: urban astronaut
/Author:
Mestská kozmonautika je spoznávanie nových planét a galaxií. Galaxií, ktoré sú od nás vzdialené 2 zastávky električkou. V najbližších mesiacoch vám prinesiem podrobné cestopisy z týchto svetov:  1. Potenie ako forma zábavy...